Trường Đại học Phenikaa tiếp tục đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo

31/01/2021 9:07 SA

Để thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội và người học, Trường Đại học Phenikaa đã hoàn thành việc kiểm định 3 chương trình đào tạo. Để tiếp tục đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học, ngày 30/01/2021, Trường đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh về việc kiểm định 2 chương trình đào tạo gồm: Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, GS Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho biết, công tác đảm bảo chất lượng luôn được nhà trường quan tâm và xác định là khâu then chốt để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, Trường đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thầy Hiệu trưởng hy vọng dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh 2 chương trình đào tạo được khảo sát đợt này đều đạt chuẩn.

Tiếp đó, ThS Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh, Thư ký Đoàn đánh giá gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Phenikaa đã tin tưởng lựa chọn Trung tâm là đơn vị kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho Nhà trường. Đồng thời, Phó Giám đốc nhấn mạnh, Đoàn kiểm định sẽ làm việc nghiêm túc, khách quan theo đúng quy trình để kiểm định chính xác nhất chất lượng 2 chương trình đào tạo. Trong quá trình đánh giá, Đoàn sẽ ghi nhận những điểm mạnh và góp ý những điểm còn tồn tại để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Phenikaa trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Cũng trong buổi khai mạc, PGS Lê Hiếu Học - đại diện Khoa Kinh tế và Kinh doanh  đã báo cáo tổng quan về Khoa và chương trình đào tạo của 2 ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh trước Đoàn đánh giá ngoài.

Theo lịch trình, chương trình khảo sát chính thức đợt này sẽ kết thúc ngày 02/02/2021.