Thời khoá biểu hoạt động sinh hoạt công dân đầu khoá 14 "Tuần hội nhập và Hành trang sinh viên"

17/10/2020 8:50 SA

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2020-2021 của Trường Đại học Phenikaa, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên với tên gọi TUẦN ĐỊNH HƯỚNG VÀ HÀNH TRANG SINH VIÊN” như sau:

1. Mục đích

 • Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên bước vào năm học mới.
 • Tạo cơ hội để sinh viên khóa 14 bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn tượng tốt đẹp về Trường ĐH Phenikaa
 • Là dịp để Ban Lãnh đạo nhà trường, giảng viên, các nhà khoa học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên đặc biệt là sinh viên khóa 14  những thông tin cơ bản, khái quát về nhiệm vụ năm học 2020-2021; về cơ cấu tổ chức, lịch sử và định hướng phát triển Trường; phổ biến tới sinh viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Trường tới các bạn tân sinh viên
 • Cung cấp các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như các thông tin hữu ích khác có liên quan đến sinh viên đặc biệt là các chủ trương về đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên tại ĐH Phenikaa

2. Một số nội dung chính

 • Phổ biến để SV nắm được nội dung một số văn bản pháp quy quan trọng như: Luật Giáo dục Đại học; cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập,…
 • Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo; Quy chế công tác sinh viên tại ĐH Phenikaa; quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên liên quan đến các đơn vị, Phòng, Ban, tổ chức Đoàn Thanh niên, các câu lạc bộ sinh viên, cựu sinh viên; …
 • Giới thiệu các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, giáo dục về giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học,…

3. Kế hoạch triển khai

 • Thông tin thời khoá biểu ngày 19/10/2020 các bạn tân sinh viên vui lòng tải về TẠI ĐÂY 
 • Thông tin thời khoá biểu ngày 20/10/2020 các bạn tân sinh viên vui lòng tải về TẠI ĐÂY 
 • Thông tin thời khoá biểu ngày 21/10/2020 các bạn tân sinh viên vui lòng tải về TẠI ĐÂY 
 • Thông tin thời khoá biểu ngày 22/10/2020 các bạn tân sinh viên vui lòng tải về TẠI ĐÂY
 • Thông tin thời khoá biểu ngày 23/10/2020 các bạn tân sinh viên vui lòng tải về TẠI ĐÂY