Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR)

27/02/2019 3:57 CH

Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (The Centre for Interdisciplinary Social Research; ISR) là một đơn vị nghiên cứu trong chiến lược phát triển vị thế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học PHENIKAA. ISR chuyên biệt vào khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường cũng như sử dụng tri thức KHXH&NV của xã hội. Trung tâm khởi đầu tháng 8-2017 và là cơ quan phụ thuộc trong khối nghiên cứu của Trường Đại học PHENIKAA.

Tầm nhìn

 • Đạt vị thế nghiên cứu KHXH&NV uy tín hàng đầu Việt Nam vào năm 2021.
 • Đạt vị thế nghiên cứu KHXH&NV hàng đầu ASEAN vào năm 2024.
 • Đạt vị thế uy tín hàng đầu Châu Á vào năm 2028. Được công nhận ở tầm mức thế giới về chất lượng và uy tín học thuật.

Sứ mệnh

 • Phát triển và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu KHXH&NV sáng tạo, phù hợp khuynh hướng quốc tế, hiện đại và tập trung xung quanh dữ liệu, cơ sở dữ liệu và khoa học dữ liệu.
 • Xây dựng văn hóa liên tục nghiên cứu tìm tòi các đề tài sâu, thách thức và có giá trị lớn-lâu dài, bắc cầu từ thế giới học thuật sang đời sống kinh tế xã hội, trước tiên và trên hết cho Việt Nam.
 • Khai thác những giá trị xã hội và nhân văn quý báu và trường tồn đóng góp cho kho tàng kiến thức quốc tế. Mang những giá trị ấy vào công tác đào tạo giảng dạy và đào tạo phương pháp nghiên cứu.

Mục tiêu

 • Góp phần đảm bảo mục tiêu chung của Trường Đại học PHENIKAA về khối lượng nghiên cứu xuất bản ISI/Scopus và các ấn phẩm uy tín tương đương.
 • Đóng góp những nhận thức quan trọng về KHXH&NV cho nền khoa học Việt Nam và quốc tế.
 • Tham gia các sinh hoạt khoa học và đóng góp giá trị đặc hữu cho cộng đồng khoa học toàn cầu.
 • Chung sức với hệ thống KHXH&NV Việt Nam xây dựng tiếp cận hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng, và hợp tác trong cả nghiên cứu lẫn đời sống kinh tế xã hội.
 • Giao tiếp xã hội đóng góp tri thức và năng lực chuyên môn cho công việc chính sách, truyền thông khoa học, cũng như hoạt động của giới công-thương.

Kết quả ban đầu

 • Với gần 40 công bố quốc tế, phần lớn trong ISI Scopus giai đoạn 18 tháng kể từ khi thành lập, ISR đã và đang tạo nên vị thế uy tín của Trường Đại học PHENIKAA.
 • Trung tâm ISR tính đến tháng 3-2018 là đơn vị nghiên cứu KHXH&NV duy nhất của Việt Nam liên tục đóng góp 6 bài trên hệ thống Nature Research, một trong những “khuôn thước” của giới khoa học toàn cầu (Nature Human Behaviour, Scientific Data, Palgrave Communications). Hàng loạt các nghiên cứu ISR xuất bản thuộc Q1 ISI, trải từ giáo dục, trắc lượng khoa học tới y xã hội. Trung tâm không bị giới hạn bởi ý niệm “biên giới ngành”.
 • Cán bộ Trung tâm có mặt ở vị thế chủ động trong sinh hoạt khoa học quốc tế: tham gia ban biên tập hai tạp chí của Nature là Scientific Data, tạp chí tốp đầu thế giới về khoa học dữ liệu (www.nature.com/sdata), và Palgrave Communications, có vị thế dẫn đầu thế giới về liên ngành KHXH&NV trong tương lai gần (www.nature.com/palcomms). Người phụ trách ISR, cũng lập và điều phối Phân hội Biên tập Khoa học Châu Âu ở Việt Nam (EASE Vietnamese Regional Chapter; http://www.ease.org.uk/communities/regional-chapters/vietnamese-regional-chapter/) kể từ tháng 2-2019. Cán bộ nghiên cứu Trung tâm cũng chủ động tham gia công tác biên tập khoa học quốc tế, vd. TS Hoàng đã biên tập và xử lý 13 bản thảo khoa học quốc tế cho 3 tạp chí ISI Scopus. Trên hệ thống Publons, vào tháng 3-2019, ISR có đóng góp về công sức bình duyệt khoa học 80 báo cáo, góp phần giữ vị trí tôp 5 dẫn đầu các trường đại học Việt Nam. Trung tâm tham gia chủ bút 2 số chuyên đề tạp chí khoa học ISI Scopus trong 2018-19.
 • ISR trong số ít trung tâm nghiên cứu Việt Nam đã ứng dụng thành công và đi tới các ấn bản phẩm quốc tế bằng các phương pháp thống kê mới, cụ thể dữ liệu lưới, thống kê Bayesian, và lưới Bayesian. Trung tâm cũng là một trong số ít đơn vị nghiên cứu Việt Nam có tiếng nói và quan điểm về triết học khoa học, khuynh hướng khoa học hiện đại, được biết đến ở tầm mức quốc tế, trong đó có quan điểm “3-Open” đã công bố trên European Science Editing. ISR liên tục tổ chức các database và datasets riêng phục vụ công tác nghiên cứu, và không chỉ dừng lại ở khai thác dữ liệu hiện có, trung tâm đã và sẽ đóng góp cả dữ liệu nguyên thủy mới cho khoa học quốc tế.
 • ISR phối hợp đào tạo nghiên cứu viên tương lai. Trong nhiều hoạt động, tiêu biểu năm 2018-19 đã phối hợp với Đại học Huế, Đại học Y Hà Nội về phương pháp nghiên cứu và biên tập khoa học. Đồng thời cũng sinh hoạt khoa học với cơ quan nghiên cứu lý luận của BCH Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, phục vụ công tác lý luận khoa học, chuẩn bị cho Văn kiện Đại hội Đảng XIII. Cán bộ Trung tâm cũng đang tiếp tục triển khai hợp tác với UNESCO trong đánh giá báo cáo khoa học, và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hỗ trợ công tác đề án xây dựng chiến lược giáo dục quốc gia đến 2030.

 Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR), Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Đông, TP Hà Nội.

- Email: hoang.vuongquan@phenikaa-uni.edu.vn

- Điện thoại: +84.24.22180336.

- Website: http://isr.phenikaa-uni.edu.vn