Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2021

01/02/2021 3:26 CH

Năm 2021, Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh 3767 chỉ tiêu cho 32 ngành/chương trình đào tạo với 03 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

1. Mã trường: PKA

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 3767

STT

Khoa

Ngành/chương trình đào tạo

Nội dung

1

Công  nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin Việt Nhật)

Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu)

2

Cơ khí – Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

Xem chi tiết

Kỹ thuật cơ khí **

3

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano)

Xem chi tiết

Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) **

4

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng

Kỹ thuật ô tô

Xem chi tiết

Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) **

5

Điện – Điện tử

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem chi tiết

Kỹ thuật y sinh (Thiết bị điện tử y sinh)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Trí tuệ nhân tạo và Robot - Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh)

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT)

6

Khoa Công nghệ sinh học, hoá học và Kỹ thuật môi trường

Công nghệ sinh học

Xem chi tiết

Kỹ thuật hóa học

Khoa học môi trường (Sức khoẻ môi trường và phát triển bền vững)

7

Kỹ thuật y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Xem chi tiết

Kỹ thuật phục hồi chức năng

8

Dược

Dược học

Xem chi tiết

9

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Xem chi tiết

10

Khoa học cơ bản

Vật lý (Vật lý tài năng) **

Xem chi tiết

11

 

Khoa Kinh tế và Kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết

Kế toán

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị nhân lực

Luật kinh tế

12

Khoa Du lịch

Du lịch (Quản trị du lịch) **

Xem chi tiết

Quản trị khách sạn **

13

Các Khoa đào tạo ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

Xem chi tiết

Ngôn ngữ Hàn Quốc **

Ngôn ngữ Trung Quốc **

14

Viện Đào tạo quốc tế

Quản trị kinh doanh – liên kết với Trường Đại học Andrews (bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ) cấp)

Xem chi tiết

 

Ghi chú: ** Ngành dự kiến mở năm 2021