Tầm nhìn - Sứ mệnh

12/02/2019 10:00 SA

TẦM NHÌN

Trường Đại học PHENIKAA phấn đấu trở thành:

- Đại học đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và hướng nghiệp; ươm mầm tài năng, tự do sáng tạo; gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng;

- Top 100 trường đại học tốt nhất Châu Á trong vòng 2 thập niên.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Trường Đại học PHENIKAA là:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành

- Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội.