TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

12/02/2019 7:17 SA

TẦM NHÌN

Trường Đại học PHENIKAA phấn đấu trở thành:

- Đại học định hướng đổi mới sáng tạo, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, khởi nghiệp và hướng nghiệp; nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng; luôn gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.

- Top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong vòng 2 thập niên.

 

SỨ MỆNH

 

Sứ mệnh của Trường Đại học PHENIKAA là:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành.

- Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để đánh thức và phát huy tối đa sở trường của mỗi người, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội.