Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Thiết kế vi mạch, Hệ thống nhúng và IoT)

15/5/2020 1655 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ĐTVT) tại Trường Đại học Phenikaa được xây dựng theo hướng chuẩn quốc tế và tăng cường trải nghiệm để đào tạo những kỹ sư xuất sắc, có ... 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

14/5/2020 1858 lượt xem
Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học là ngành của y học hiện đại, ứng dụng máy móc thiết bị để phân tích các mẫu bệnh phẩm nhằm phát hiện và cung cấp bằng chứng một cách xác thực về tình ... 

Chương trình Kỹ thuật Hóa học

27/2/2020 2100 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Phenikaa được cập nhật từ các chương trình tiên tiến trên thế giới như Viện công nghệ MIT, Đại học Manchester...  

Chương trình Trí tuệ nhân tạo và Robot

17/2/2020 3748 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot tại Trường Đại học Phenikaa được thiết kế theo nhu cầu của thị trường và dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học ... 

Chương trình Công nghệ thông tin

14/2/2019 8548 lượt xem
Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện: có khả năng tổ chức quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có. Tư vấn cho các chương ... 

Chương trình Công nghệ thông tin Việt - Nhật

14/2/2019 4837 lượt xem
Chương trình hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học PHENIKAA với các đối tác doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Mục tiêu đào tạo: Chuẩn CNTT Nhật Bản ITSS, Kỹ năng mềm, Thành thạo ngôn ... 

Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu

14/2/2019 3014 lượt xem
Chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học PHENIKAA tập trung vào một số hướng mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học vật liệu đang được quan tâm phát triển như: Vật liệu polymer & ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện tử

14/2/2019 5401 lượt xem
Kỹ thuật cơ điện tử là ngành kết hợp các nền tảng Cơ khí, Điện, Điện tử và Khoa học máy tính để phát triển các hệ thống tự động. Nói cách khác Cơ điện tử là một quá trình ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật ô tô

14/2/2019 9060 lượt xem
Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật ô tô của Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng, Trường Đại học PHENIKAA có mục tiêu đào tạo các kỹ sư giỏi về chuyên môn, thành thạo kỹ năng ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14/2/2019 3890 lượt xem
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành học nghiên cứu, phát triển, thiết kế, vận hành các hệ thống sản xuất “tự động hóa” – “thông minh” ở các nhà mày sản xuất công nghiệp với các ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y Sinh

14/2/2019 3544 lượt xem
Trương·Đại học Phenikaa là một đơn vị của tập đoàn Phenikaa, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, bất động sản, ... 

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học

14/2/2019 2551 lượt xem
Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ ... 

Chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng

14/2/2019 6256 lượt xem
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về Tài chính - Ngân hàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh ... 

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

14/2/2019 6059 lượt xem
Trang bị kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức, hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Có năng lực thực hiện toàn diện và kỹ năng phối ... 

Chương trình đào tạo Kế toán

14/2/2019 4452 lượt xem
Vận dụng được kiến thức liên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, góp phần xây dựng hệ thống kiểm toán và kế toán Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.  

Chương trình đào tạo Điều dưỡng

14/2/2019 6852 lượt xem
Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc; ... 

Chương trình đào tạo Dược

14/2/2019 6266 lượt xem
Đào tạo dược sỹ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y-dược học cơ sở vững, có kiến thức và kỹ năng ... 

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh

14/2/2019 4519 lượt xem
Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có lập trường chính trị kiên định, có kiến thức, kỹ năng, thái ... 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng

13/2/2019 3384 lượt xem
Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng theo định hướng ứng dụng giúp cho học viên nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, ... 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

13/2/2019 2368 lượt xem
Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, thông thạo các ... 
12