Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế

13/2/2019 2291 lượt xem
Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành Quản lý kinh tế, có khả năng làm chủ được ... 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng

26/12/2018 2082 lượt xem
Mục tiêu đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng là trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức sâu rộng về điều dưỡng và thành thạo ... 
12