Trường Đại học Phenikaa có công bố mới

15/2/2019 340 lượt xem
“Nghiên cứu đặc tính phát thải và công suất của động cơ đốt trong phun xăng chạy bằng khí nén tự nhiên” là công bố mới của TS Nguyễn Duy Vinh, Khoa Công nghệ Ô tô và Năng lượng, Trường ... 

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới trên tạp chí nổi tiếng của Hà Lan

15/2/2019 373 lượt xem
“Sự vận chuyển phonon và điện tích khi thay thế không đồng hóa tại vị trí X trong thành phần nhiệt điện XYZ cấu trúc half-Heusler” là công bố mới của PGS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học ...