Danh sách chương trình đào tạo

15/1/2021 86 lượt xem
 

Chuẩn đầu ra

15/1/2021 77 lượt xem
 

Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022

22/12/2020 126 lượt xem
Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022  

Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục

14/8/2020 373 lượt xem
Giấy chứng nhận trường Đại học Phenikaa đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

27/2/2020 586 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

15/2/2020 549 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, Trường đại học Phenikaa kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ... 

Tài liệu đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

14/2/2020 2920 lượt xem
Danh sách các tài liệu đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.  

Kết quả khảo sát các hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học PHENIKAA

30/11/2019 333 lượt xem
Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng, đóng góp cho xã hội năm học 2018-2019  

Thông báo về việc tham gia khảo sát để phục vụ công tác tự đánh giá

4/9/2019 703 lượt xem
Căn cứ Công văn 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.  

Chương trình đào tạo

8/8/2019 1755 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

2/8/2019 487 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  

Chính sách chất lượng Trường Đại học PHENIKAA

9/5/2019 165 lượt xem
Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng của trường Đại học Phenikaa  

Cán bộ, giảng viên

8/5/2019 1748 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 

Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2018 trường đại học Phenikaa.

1/2/2019 212 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

17/12/2018 525 lượt xem
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động  

Chuẩn đầu ra Tin học

24/8/2018 308 lượt xem
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây  

Chương trình tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

22/8/2018 644 lượt xem
Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Trần Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Chí Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT Nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, ban, các khoa, đại diện giảng viên và đông ... 
12