Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

15/2/2020 122 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, Trường đại học Phenikaa kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ... 

Tài liệu đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

14/2/2020 159 lượt xem
Danh sách các tài liệu đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.  

Chương trình đào tạo

8/8/2019 679 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

2/8/2019 66 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học (hệ chính quy)

17/7/2019 1794 lượt xem
Chuẩn đầu ra là cam kết của Trường Đại học Phenikaa với xã hội về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại Trường. Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phenikaa được cập nhật theo tình hình phát triển của ... 

Cán bộ, giảng viên

8/5/2019 809 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 

Chuẩn đầu ra Tin học

24/8/2018 29 lượt xem
 

Chương trình tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

22/8/2018 371 lượt xem
Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Trần Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Chí Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT Nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, ban, các khoa, đại diện giảng viên và đông ...