Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR)

27/2/2019 687 lượt xem
Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (The Centre for Interdisciplinary Social Research; ISR) là một đơn vị nghiên cứu trong chiến lược phát triển vị thế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học PHENIKAA.  

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo

18/2/2019 601 lượt xem
Mục tiêu của phòng thí nghiệm là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo bao gồm: các hướng nhận dạng, học máy, thị giác máy tính, thần kinh học, tự động hóa, Robot ... 

Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA

18/2/2019 1271 lượt xem
Nhằm đẩy mạnh và phát triển một cách hệ thống các hoạt động R&D, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thành công của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng công ... 

Viện nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA

18/2/2019 1393 lượt xem
Viện nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA (PIAS) được Tập đoàn PHENIKAA thành lập trong khuôn khổ của Trường đại học PHENIKAA theo Quyết định số 01/2018QĐ/TTU-CT HĐQT ngày 14/05/2018 với mục đích trở thành một đơn vị hạt nhân cho ... 

Viện nghiên cứu Nano

17/2/2019 1073 lượt xem
Viện nghiên cứu Nano - Trường Đại học PHENIKAA (Tên tiếng Anh: PHENIKAA UNIVERSITY INSTITUTE).  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14/2/2019 1616 lượt xem
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học PHENIKAA được thành lập và tháng 11 năm 2018. Khoa đào tạo các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.  

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

14/2/2019 1263 lượt xem
Sự phát triển nhanh chóng về khoa học kỹ thuật đòi hỏi nguồn lao động mới có trình độ cao để đáp ứng các yêu cầu của xã hội. Với thực tiễn đó, khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật ... 

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ

14/2/2019 1149 lượt xem
Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA được thành lập theo quyết định số 294/QĐ-ĐHTT-TCHCQT, ngày 25/10/2018. Khoa Cơ khí – Cơ điện tử được tổ chức theo hình thức các phòng thí nghiệm với đầy ... 

KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG

14/2/2019 949 lượt xem
Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng (Faculty of Vehicle and Energy Engineering), Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào tháng 10 năm 2018, theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 25 tháng 10 năm 2018. Hiện Khoa ... 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

14/2/2019 1155 lượt xem
Khoa Điện – Điện tử thành lập vào tháng 11 năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển, trưởng thành và lớn mạnh của Trường Đại học PHENIKAA và Tập đoàn PHENIKAA.  

CÔNG NGHỆ SINH HỌC, HÓA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

14/2/2019 1901 lượt xem
Khoa Sinh Học, Hóa Học và Kỹ Thuật Môi Trường (Faculty of Biological, Chemical & Environmental Engineering), Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào tháng 11 năm 2018 trên cơ sở tách Khoa Khoa học và Công nghệ, theo ... 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

14/2/2019 1015 lượt xem
Khoa Khoa học và công nghệ, Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào 9/2017, Hiện Khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có (4 GS, 8 PGS, 2 TS, 2 ThS).  

KỸ THUẬT Y HỌC

14/2/2019 950 lượt xem
Khoa kỹ thuật y học, Trường Đại học PHENIKAA  

KINH TẾ VÀ KINH DOANH

14/2/2019 1357 lượt xem
Khoa Kinh tế và Kinh doanh là khoa truyền thống của Trường Đại học Phenikaa, Khoa được thành lập kể từ khi thành lập Trường năm 2007. Ban đầu khoa được lấy tên là Khoa Kinh tế - Tài chính ... 

KHOA HỌC CƠ BẢN

14/2/2019 1206 lượt xem
Khoa Khoa học cơ bản (KHCB) được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Khoa học Cơ bản. Hiện nay, Khoa KHCB tổ chức quản lý và đào tạo các ... 

ĐIỀU DƯỠNG

14/2/2019 854 lượt xem
Khoa Điều dưỡng (Faculty of Nursing), Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2010 theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHTT-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Tạn – nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.  

DƯỢC

14/2/2019 1504 lượt xem
Khoa Dược lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. Khoa có đội ngũ giảng viên nòng cốt giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học Y - Dược hàng đầu trong ... 

NGOẠI NGỮ

14/2/2019 925 lượt xem
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời theo định hướng phát triển chung của Trường Đại học ...