Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies

7/3/2019 265 lượt xem
In this lecture, we present some advanced numerical approaches for modeling failure and damage of engineering materials and structures. As the first part of the lecture, issues regarding computational mechanics will be addressed.  

Đề tài/dự án đang thực hiện

7/3/2019 3179 lượt xem
Danh sách đề tài/dự án đang thực hiện  

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới

15/2/2019 340 lượt xem
“Nghiên cứu đặc tính phát thải và công suất của động cơ đốt trong phun xăng chạy bằng khí nén tự nhiên” là công bố mới của TS Nguyễn Duy Vinh, Khoa Công nghệ Ô tô và Năng lượng, Trường ... 

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới trên tạp chí nổi tiếng của Hà Lan

15/2/2019 373 lượt xem
“Sự vận chuyển phonon và điện tích khi thay thế không đồng hóa tại vị trí X trong thành phần nhiệt điện XYZ cấu trúc half-Heusler” là công bố mới của PGS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học ... 

GS. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) sẽ có buổi giảng bài tại Trường Đại học PHENIKAA

3/1/2019 242 lượt xem
Tổ chức IEEE magnetics society hàng năm lựa chọn khoảng 2 đến 3 làm IEEE Magnetics Distinguished Lecturer trong tổng số hàng nghìn các nhà vật lý – là chuyên gia trong lĩnh vực từ học của thế giới. Người ... 
123