Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục

14/8/2020 373 lượt xem
Giấy chứng nhận trường Đại học Phenikaa đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  

Tài liệu đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

14/2/2020 2920 lượt xem
Danh sách các tài liệu đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.  

Kết quả khảo sát các hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học PHENIKAA

30/11/2019 333 lượt xem
Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng, đóng góp cho xã hội năm học 2018-2019  

Thông báo về việc tham gia khảo sát để phục vụ công tác tự đánh giá

4/9/2019 703 lượt xem
Căn cứ Công văn 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.  

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

17/12/2018 525 lượt xem
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động  

Chương trình tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

22/8/2018 644 lượt xem
Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Trần Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Chí Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT Nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, ban, các khoa, đại diện giảng viên và đông ...