Mẫu đăng ký xét tuyển năm 2020

8/4/2020 3639 lượt xem
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020  

Đơn đăng ký xét học bổng

16/4/2019 6045 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA xin giới thiệu chương trình học bổng dành cho những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường hệ đại học chính quy năm 2019 như sau:  

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

18/3/2019 2034 lượt xem
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng Trường Đại học PHENIKAA năm 2019 gồm:  

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2019

16/3/2019 4984 lượt xem
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2019 - Trường Đại học PHENIKAA  

Mẫu đơn đăng ký dự thi Cao học năm 2019

12/3/2019 1408 lượt xem
Mẫu đơn đăng ký dự thi Cao học năm 2019 - Trường Đại học PHENIKAA