Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR)

27/2/2019 513 lượt xem
Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (The Centre for Interdisciplinary Social Research; ISR) là một đơn vị nghiên cứu trong chiến lược phát triển vị thế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học PHENIKAA.  

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo

18/2/2019 461 lượt xem
Mục tiêu của phòng thí nghiệm là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo bao gồm: các hướng nhận dạng, học máy, thị giác máy tính, thần kinh học, tự động hóa, Robot ...