Khoa Kinh tế và Kinh doanh tuyển dụng

19/3/2020 696 lượt xem
Khoa Kinh tế và Kinh doanh là đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa. Với cơ sở vật chất và nguồn lực mới, Khoa đang chuyển mình mạnh mẽ nhằm trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa ... 

Thông báo tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

26/12/2019 1195 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện với thông tin chi tiết như sau  

Thông báo tuyển dụng Trưởng khoa Du lịch

16/12/2019 1107 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng Trưởng khoa Khoa Du lịch với thông tin chi tiết như sau  

Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ môn Toán (Khoa Khoa học Cơ bản)

15/12/2019 4323 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng Bộ môn toán với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng

5/12/2019 2221 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng nhân sự Khoa Kỹ thuật y học năm 2019

15/11/2019 1544 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khoa Kỹ thuật y học  

Tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng

15/11/2019 2736 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân viên hành chính cho văn phòng chung của ba viện nghiên cứu gồm Viện Nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA (PIAS), Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA (PRATI) và Viện ... 

Tuyển dụng Thư ký (Giáo vụ) Khoa Điện - Điện tử

28/10/2019 3618 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng Thư ký (Giáo vụ) Khoa Điện - Điện tử với thông tin chi tiết như sau  

Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế

11/10/2019 2449 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị) với thông tin chi tiết như sau:  

Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc Ban Quản lý Tài sản

3/10/2019 5028 lượt xem
Do nhu cầu phát triển, Phenikaa University chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.  

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính năm 2019

20/8/2019 5760 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí quản lý, giảng viên, giáo vụ cho Khoa Kinh tế - Tài chính với thông tin chi tiết như sau:<br />  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng ĐT&QLSV (Phụ trách công tác Quản lý sinh viên)

15/8/2019 3994 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên (phụ trách công tác quản lý sinh viên) với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu năm 2019

7/8/2019 3236 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí giáo vụ khoa của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu với thông tin chi tiết như sau:  

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng khoa Ngoại Ngữ

18/6/2019 3856 lượt xem
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đáp ứng chất lượng đào tạo của Nhà trường theo định hướng hội nhập quốc tế. Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng khoa ... 

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công nghệ Thông tin năm 2019

6/6/2019 3554 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin cho các vị trí công tác với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

16/4/2019 3748 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên với thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

13/3/2019 4069 lượt xem
Hiện nay khoa Điện – Điện tử đang phát triển 2 chương trình đào tạo “Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa” và “Kỹ thuật y sinh”, có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên.  
12