Tuyển dụng vị Phó Trưởng Phòng Đào tạo

5/2/2021 1135 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng vị Phó Trưởng Phòng Đào tạo với thông tin chi tiết như sau:   

Tuyển dụng Chuyên viên lập kế hoạch đào tạo thuộc Phòng Đào tạo

5/2/2021 585 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng vị trí chuyên viên lập kế hoạch đào tạo thuộc Phòng Đào tạo với thông tin chi tiết như sau:   

Tuyển dụng Giảng viên Khoa Điện – Điện tử

5/2/2021 893 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên Khoa Điện – Điện tử với thông tin chi tiết như sau:   

Tuyển dụng Trưởng ca kỹ thuật thuộc Ban Quản lý tài sản

5/2/2021 507 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng ca kỹ thuật – Ban Quản lý tài sản với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật thuộc Ban Quản lý tài sản

5/2/2021 756 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Nhân viên kỹ thuật – Ban Quản lý tài sản với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Kỹ thuật viên cơ khí chế tạo máy, Khoa Cơ khí – Cơ điện tử

5/2/2021 412 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Kỹ thuật viên cơ khí chế tạo máy, Khoa Cơ khí – Cơ điện tử với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

26/1/2021 982 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh thuộc Phòng Tuyển sinh và Truyền thông với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng chuyên viên phát triển các chương trình đào tạo Ngôn ngữ và Kỹ năng

18/1/2021 1041 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phát triển các chương trình đào tạo Ngôn ngữ và Kỹ năng với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng nhân viên Phát triển chương trình và Công tác kiểm định, Phòng Đào tạo

14/1/2021 776 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí nhân viên Phát triển chương trình và Công tác kiểm định, Phòng Đào tạo với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng nhân viên Tuyển dụng, Phòng Tổ chức nhân sự

14/1/2021 907 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí nhân viên Tuyển dụng, Phòng Tổ chức nhân sự với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Thư ký Khoa Tiếng Anh

14/1/2021 946 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Thư ký, Khoa Tiếng Anh với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh

14/1/2021 894 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí giảng viên Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh với thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Giảng viên Giáo dục thể chất

18/12/2020 1333 lượt xem
 

Tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc

15/12/2020 1692 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc.  

Tuyển dụng giảng viên Khoa Kỹ thuật Y học

7/12/2020 865 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y học, thông tin chi tiết như sau:  

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học

7/12/2020 972 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học, thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Kỹ thuật Y học tuyển dụng Phó Trưởng khoa

7/12/2020 630 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Phó Trưởng khoa - Khoa Kỹ thuật Y học, thông tin chi tiết như sau:  

Giảng viên ngành Quản trị nhân sự

25/11/2020 1099 lượt xem