Tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2020 – 2021

26/3/2020 115 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2020 – 2021 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược học  

Tuyển sinh hệ đại học liên thông vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng năm học 2020 - 2021

26/3/2020 82 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Điều dưỡng năm học 2020 – 2021 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng  

Kết quả thi tuyển sinh đại học hệ liên thông ngành Dược học đợt 2 năm 2019 và hướng dẫn thủ tục nhập học

21/12/2019 258 lượt xem
Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) đại học hệ liên thông từ cao đẳng ngành Dược học Trường Đại học Phenikaa thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ cao đẳng ngành Dược học đợt ... 

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh liên thông ngành Dược học đợt 2 năm 2019

9/12/2019 342 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh liên thông ngành Dược học, đợt 2, năm 2019  

Lịch thi tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành dược học đợt 1, năm 2019

7/8/2019 501 lượt xem
Lịch thi tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành dược học đợt 1, năm 2019  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm 2019 - 2020

6/5/2019 725 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2019 - 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược học như sau:  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng năm 2019 - 2020

6/5/2019 805 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Điều dưỡng năm 2019 - 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng như sau: