Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA

18/2/2019 1714 lượt xem
Nhằm đẩy mạnh và phát triển một cách hệ thống các hoạt động R&D, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thành công của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng công ... 

Viện nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA

18/2/2019 1890 lượt xem
Viện nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA (PIAS) được Tập đoàn PHENIKAA thành lập trong khuôn khổ của Trường đại học PHENIKAA theo Quyết định số 01/2018QĐ/TTU-CT HĐQT ngày 14/05/2018 với mục đích trở thành một đơn vị hạt nhân cho ... 

Viện nghiên cứu Nano

17/2/2019 1356 lượt xem
Viện nghiên cứu Nano - Trường Đại học PHENIKAA (Tên tiếng Anh: PHENIKAA UNIVERSITY INSTITUTE).