Báo cáo tình hình việc làm

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Tin tức  27/2/2020
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2018 trường đại học Phenikaa.

Tin tức  1/2/2019
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Báo cáo tình hình việc làm của SV năm 2016

Tin tức  15/1/2018
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trường đại học Phenikaa.  
Tin khác

Chuẩn đầu ra

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

Tin tức  2/8/2019
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  
Tin khác

Đội ngũ giảng viên

Cán bộ, giảng viên

Tin tức  8/5/2019
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 
Tin khác