Báo cáo tình hình việc làm

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Tin tức  27/2/2020
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2018 trường đại học Phenikaa.

Tin tức  1/2/2019
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Báo cáo tình hình việc làm của SV năm 2016

Tin tức  15/1/2018
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trường đại học Phenikaa.  
Tin khác

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tin tức  8/8/2019
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Chính sách chất lượng Trường Đại học PHENIKAA

Tin tức  9/5/2019
Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng của trường Đại học Phenikaa  
Tin khác

Chuẩn đầu ra

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

Tin tức  2/8/2019
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học (hệ chính quy)

Tin tức  17/7/2019
Chuẩn đầu ra là cam kết của Trường Đại học Phenikaa với xã hội về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại Trường. Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phenikaa được cập nhật theo tình hình phát triển của ... 
Tin khác

Đội ngũ giảng viên

Cán bộ, giảng viên

Tin tức  8/5/2019
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 
Tin khác